Szémélyes adatvédelem
15. §-a törvény  szerinti jogokról szóló tájékoztatás és utasítás. 18/2018 Z.z. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról.
10. § bek. törvény 3. -a. 18/2018 Z.z. törvény a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról, valamint az 1. sz. Az elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004. sz. törvény értelmében köteles személyes adatait megadni:
a regisztrációs űrlapon,
a megrendelőlapon.
az online áruház https://www.ifox.sk weboldalán található panaszűrlapon
10. § bek. törvény 3. -a. 18/2018 Z.z. a személyes adatok védelméről egy cég, az iFox s.r.o. jogosult a regisztrációs lapon, megrendelőlapon, reklamációs űrlapon megadott személyes adatok, valamint a regisztrált felhasználók vásárlásaira vonatkozó adatok kezelésére az online áruházban történő regisztráció teljes időtartama alatt a következő célok érdekében:
felhasználó regisztráció
a regisztrált felhasználók adatbázisának vezetése,
fizetés feldolgozása ( bankkártyás, banki átutalás)
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Rendelés feldolgozása,
a felhasználók tájékoztatása a megrendelések állapotáról,
a megrendelés feldolgozásával, számlázásával kapcsolatos könyvelési és egyéb dokumentumok vezetése.
Ha érdekli regisztrációja törlése, nem kell mást tennie, mint írásban értesítenie döntését az info@ifox.sk e-mail címen. Fenntartjuk magunknak a jogot a webáruházban történő regisztráció megszüntetésére, amennyiben az elmúlt 12 hónapban nem adott le Öntől rendelést A regisztráció törlését és az adatkezelés céljának megszűnését követően az Ön személyes adatai haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek. A személyes adatokat tartalmazó megrendelés feldolgozásával kapcsolatos számviteli és egyéb dokumentumokat a regisztrációs szabályzatnak és a regisztrációs tervnek megfelelően kötelesek vagyunk megőrizni a megrendelés feldolgozásától számított 10 évig. Ezen időszak letelte után a személyes adatokat azonnal megsemmisítjük.
A megadott személyes adatoknak valósnak és aktuálisnak kell lenniük.
Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a megrendelt áru szállítása, könyvelési bizonylatok feladása, az internetes alkalmazás karbantartása és adminisztrációja céljából velünk szerződő közvetítők rendelkezésére bocsátjuk. Ezek tehát szállítmányozási cégek, IT adatbázis-adminisztrátorok, könyvelők és hasonlók.
Ön tudomásul veszi, hogy érintettként a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait a 28. és azt követő §-ok szabályozzák. számú törvény 122/2013. a személyes adatok védelméről. Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelmére tájékoztatást kérjen, törölje és helyesbítse személyes adatait.
Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a személyes adatok feldolgozásáért felelős oldal üzemeltetője. adatok, (GDPR)
Érintett személy – vásárló,
üzemeltető – a webáruház üzemeltetője
Személyes adatok listája: név, vezetéknév, utca és telefonszám, irányítószám, város, e-mail, telefonszám.
Gazdálkodó szervezetek esetében azonosító számot, adószámot és áfaazonosító számot is.
A személyes adatok kezelésének céljai: adóbizonylat kiállítása, a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel a megrendelővel, a szerződés teljesítése. A személyes adatok e célokkal össze nem egyeztethető módon tovább nem kezelhetők.
Címzettek: Packeta, 123Kurier futárszolgálat, Heureka.sk
A személyes adatok kezelésének jogalapja: a) A személyes adatok (név, vezetéknév, beosztás, utca és házszám, irányítószám, város) feldolgozása a Szlovák Köztársaságra vonatkozó külön szabályozás vagy nemzetközi megállapodás alapján szükséges. törvény szerint különösen. 222/2004 Coll. az általános forgalmi adóról. b) Személyes adatok kezelése (e-mail, telefonos elérhetőség) a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A személyes adatok megőrzési ideje – 10 év
Az érintett a feltételek elfogadásával egyidejűleg kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő személyes adatait a fenti célból, a fenti időtartam alatt és a fent meghatározott mértékben kezelje. Az érintettnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulásból eredő adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles a valós és aktuális személyes adatokat megadni. Az érintett jogaira a GDPR 3. fejezete az irányadó. Ez megy pl. o a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz joga, o az adatkezelés elleni tiltakozás joga, az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés kérésének joga, a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez vagy kezelésének korlátozásához, valamint mint az adathordozhatósághoz való jog.
Személyes adatok harmadik fél részére történő átadása a Vevőellenőrzött szolgáltatás során – Heureka A vásárlással kapcsolatos elégedettségét e-mailes kérdőívekkel határozzuk meg az e-shopunk által érintett Ügyfélellenőrzött programon belül. 351/2011. az elektronikus kommunikációval kapcsolatban Ön nem tagadja meg üzleti közleményeink elküldését, vagy nem vonja vissza a már megadott hozzájárulását. Kérdőívek küldésére, visszajelzéseinek értékelésére és piaci pozíciónk elemzésére használjuka feldolgozó, amely a Heureka.sk portál üzemeltetője; Ebből a célból információkat adhat meg a vásárolt áruról és e-mail címéről.
 4. sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről szóló törvény, 2018. május 25-i hatállyal módosított (továbbiakban új törvény).
Ez az adatvédelmi szabályzat a cookie-kra vonatkozó szabályzatot is magában foglalja.
Ebben az esetben az érintett személy alatt:
a) az a természetes személy, aki a regisztrációs űrlapon a regisztrációt végezte,
b) a webáruházba bejelentkezett személy,
c) a vásárlást végző személy,
d) az a személy, aki marketinginformációra feliratkozott.
Az érintett minden esetben az új törvény 15. § (1) bekezdése szerint regisztrációval, bejelentkezéssel, marketing információ vásárlásával vagy feliratkozással 16. életévét betöltött természetes személynek kell lennie. Ha az érintett 16 évesnél fiatalabb, a személyes adatok ilyen kezelése csak olyan feltételekkel és mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást törvényes képviselője adta vagy jóváhagyta.
Üzemeltető az új törvény 5. § o) pontja értelmében:
IFox s.r.o.
Podzáhradná 55/36
94504 Komárno – Nová Stráž
IČO: 51312441
DIČ: 2120671542
IČ DPH: SK2120671542
EORI: SK2120671542
Bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékébe, iratszáma. 44861 / N
E-mail: info@ifox.sk
https://ifox.sk
(a továbbiakban: üzemeltető)
Személyes adatok az új törvény 4. sz. 18/2018 Z.z. módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló személyes adatok védelméről a személyes adat olyan adat, amely közvetlenül vagy közvetve azonosítja a természetes személyt, elsősorban általánosan alkalmazható azonosító, egyéb azonosító vagy online azonosító alapján.
Az üzemeltető az alábbi személyes adatokat kezeli:
Személyes adatok
Rendelési és reklamációs űrlap
Regisztráció
Bejelentkezés
Hírlevél
Név és vezetéknév,
Teljes cím, város és irányítószám
Telefon
E-mail cím
Szerződés szerinti teljesítés
Ügyfél regisztráció,
Bejelentkezési biztonság
Marketing információk küldése
Jogalap 13. § (1) bekezdés b) pont 13. § (1) bekezdés a) pont 13. § (1) bekezdés a) pont 13. § (1) bekezdés a) pont
Az érintett hozzájárulása
Eljárási idő 10 év a személy hozzájárulásának visszavonásáig
Az adatkezelés jogszerűsége és jogalapja
A megrendelőlapon a személyes adatok kezelése az új törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja jogalapja alapján történik – a személyes adatok kezelése annak a szerződésnek a teljesítéséhez szükséges, amelyhez az érintett tartozik. félnek, vagy a szerződés megkötése előtt intézkedni az érintett személy.
A személyes adatok kezelése a panaszlapon az új törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja jogalapja alapján történik – a személyes adatok kezelése azon szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az érintett fél, vagy szerződéskötést megelőző intézkedéseket hajt végre.
A regisztrációs lapon szereplő személyes adatok kezelése az új törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja jogalapja alapján történik – az érintett hozzájárult személyes adatainak legalább egy alkalommal történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását a regisztrációval fejezi ki.
A személyes adatok kezelése a jelentkezési lapon és a jelentkezés során az új törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja jogalapja alapján történik – az érintett hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez legalább egy konkrét célt. Az érintett hozzájárulását a kérelem teljesítése fejezi ki.
A hírlevélben szereplő személyes adatok kezelése az új törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja jogalapja alapján történik – az érintett hozzájárult személyes adatainak legalább egy meghatározott kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását a hírlevélben e-mail cím megadásával fejezi ki.
Egyéb adatok, amelyeket Önnel kapcsolatban kezelünk:
Regisztrációs űrlap
Regisztráció dátuma és időpontja, titkosított jelszó, iban és bic (ha van), szállítási cím (ha van), IP-cím (anonim)
Belépés
Az utolsó bejelentkezés/tevékenység dátuma és időpontja, bejelentkezési név, bejelentkezési IP-cím
A logók kapcsán
Bejelentkezés dátuma és időpontja, bejelentkezési név, bejelentkezési IP-cím (anonim)
Az érintett jogai:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtt. Az érintett a hozzájárulást a hozzájárulásával megegyező módon visszavonhatja.
Az érintettnek joga van továbbá kérni az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatok helyesbítéséhez, a személyes adatok törléséhez vagy a személyes adatok kezelésének korlátozásához, joga van tiltakozni az adatkezelés ellen. személyes adatok és a személyes adatok hordozhatóságához való jog.
A személyes adatok adatkezelő általi kezelésére az irányadó:
A törvényesség elve (új törvény 6. §)
Személyes adatok csak jogszerűen és oly módon kezelhetők, hogy az érintett alapvető jogait ne sértsék.
A célhoz kötöttség elve (új törvény 7. §)
Személyes adatok csak meghatározott, kifejezett és jogszerű célból gyűjthetők, és nem kezelhetők tovább e céllal össze nem egyeztethető módon; a személyes adatok archiválási, tudományos, történeti kutatási vagy statisztikai célú további kezelése, ha az külön előírásnak megfelelő, és ha az érintett jogainak védelmére a 78. § (1) bekezdése alapján megfelelő garanciák biztosítottak. 8, nem tekinthető összeegyeztethetetlennek az eredeti céllal.
A személyes adatok minimalizálásának elve (új törvény 8. §)
A kezelt személyes adatoknak arányosnak, relevánsnak és a kezelés céljához szükséges mértékre kell korlátozódniuk.
Helyesség elve (új törvény 9. §)
A kezelt személyes adatoknak helyesnek és szükség szerint frissítettnek kell lenniük; Megfelelő és hatékony intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a feldolgozás céljaihoz képest pontatlan személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék vagy helyesbítsék.
Tárolási minimalizálás elve (új törvény 10. §)
A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását, ameddig az a személyes adatok kezelésének céljához szükséges; a személyes adatok hosszabb ideig megőrizhetők, ha azokat kizárólag archiválási, tudományos, történeti kutatási vagy statisztikai célú külön szabályozás alapján kezelik, és ha az érintett jogainak védelmére a §-a alapján megfelelő garanciák biztosítottak. 78. bek. 8.
Az integritás és a titoktartás elve (új törvény 11. §)
A személyes adatokat úgy kell kezelni, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsák a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan kezelésével, a személyes adatok jogellenes kezelésével, a személyes adatok véletlen elvesztésével, a személyes adatok törlésével vagy sérülésével szembeni védelmet. személyes adatokhoz.
Felelősség elve (új törvény 12. §)
Az adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésének alapelveinek betartásáért, a személyes adatok kezelésének a személyes adatok kezelésének elveinek való megfeleléséért, és köteles ezt a személyes adatok kezelésének alapelveinek való megfelelést a Hivatal kérésére igazolni.
Személyes adatok átadása harmadik feleknek
Az Üzemeltető az érintett személyes adatait a következő körben bocsátja rendelkezésre: név, vezetéknév, beosztás, cím, város, állam, telefonos elérhetőség, e-mailes kapcsolatfelvétel harmadik fél részére a szerződés teljesítése céljából – áruk és szolgáltatások szállítása – olyan futár és kézbesítő cégek, amelyeknek külön jogszabály (pl. a postai szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló, módosított 324/2011. sz. törvény) alapján nyújtják szolgáltatásaikat.
Futár és szállító cégek listája: Packeta, 123Kuriér
Felelős az üzemeltetőnél 2018.05.25-től
Bianka Liška Lõrincz
E-mail: info@ifox.sk
Levelezési cím: Podzáhradná 36, 945 04 Komárno-Nová Stráž, Szlovák Köztársaság
Cookie-k
Ez a szabályzat tájékoztatást tartalmaz arról, hogy ez az online áruház hogyan használ cookie-kat és hasonló technológiákat az EU adatvédelmi és elektronikus kommunikációs irányelve értelmében.
A weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében kis adatfájlokat – cookie-kat – tárolunk az Ön készülékén.
Mik azok a sütik?
A süti egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárol, amikor Ön böngészik. Ezzel a fájllal a webhely egy ideig nyomon követi az Ön lépéseit és beállításait (például bejelentkezés, nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások), így a következő látogatáskor nem kell újra megadnia azokat. vagy böngésszen az oldalon.
Hogyan használjuk a sütiket?
Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google, Inc. („Google”) által biztosított webelemző szolgáltatás. (“Google”). Ragacsgle Az Analytics az ún cookie-k, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok. Céljuk, hogy segítsenek elemezni, hogy a felhasználók milyen módon használják a webhelyet. Az ilyen fájlokat létrehozó webhelyhasználati információkat (beleértve az Ön IP-címét is) elküldjük a Google-nak, és az Egyesült Államokban található szervereken tároljuk. A Google ezeket az információkat a webhely használatának értékelésére használja fel. Az értékelés eredményeként tevékenységi jelentések készülnek a webhelyen az adminisztrátorok számára. A Google a weboldal tevékenységéhez és az internethasználathoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is nyújt. A Google átadhatja ezeket az információkat harmadik feleknek, ha ezt törvény írja elő, vagy ha az ilyen harmadik felek a Google nevében dolgozzák fel az információkat. A Google nem társítja az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokhoz. A cookie-k használatát a böngésző megfelelő beállításával megtagadhatja. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni ezt az oldalt. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google az Ön adatait a fent meghatározott módon és célból feldolgozza.
A cookie-k ellenőrzésének módja
A cookie-kat saját belátása szerint szabályozhatja és/vagy törölheti. Törölheti a számítógépén tárolt összes cookie-t, és a legtöbb böngészőt beállíthatja úgy, hogy megakadályozza azok tárolását. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal manuálisan módosítania kell bizonyos beállításokat, amikor felkeresi a webhelyet, és bizonyos szolgáltatások és funkciók nem fognak működni.
Hogyan utasíthatom el és törölhetem a cookie-kat?
Nem használunk cookie-kat a látogatóról azonosítható adatok gyűjtésére. Ha azonban ezt szeretné, a böngésző beállításainak módosításával elutasíthatja vagy letilthatja a cookie-kat. Vegye figyelembe, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, így ha nem kíván cookie-kat használni, akkor aktívan törölnie kell vagy le kell tiltania azokat. A mobiltelefonok böngészőiben a cookie-k használatával kapcsolatos információkért, valamint az ilyen cookie-k elutasításának vagy törlésének módjáról olvassa el mobiltelefonja vagy internetböngészőjének kézikönyvét.
Tájékoztatás a cookie-k használatáról
A weboldal felett a cookie-k használatára vonatkozó információkat láthat. Az elfogadás (zöld ikon) gombra kattintva a hozzájárulás (cooki_akcept névvel és 1-es értékű cookie-k) mentésre kerül az Ön számítógépére, amely a hozzájárulás megadásától vagy a cookie törlésétől számított 365 napig érvényes. A webhely ezután ismét hozzájárulását kéri.
Személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem
19. § (2) bekezdés b) pontja alapján a személyes adatok védelméről szóló új törvény 1. sz. 18/2018 Z.z. Önnek joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz. Személyes adatait az alábbi e-mail cím megadásával érheti el és továbbíthatja. Az e-mail cím az érintett személy egyedi azonosítója.