iFox s.r.o.

Podzáhradná 36, 945 04 Komárno – Nová Stráž

PREVÁDZKA:
Senný trh 7, 945 01 Komárno
IČO: 51312441 , DIČ: 2120671542

IČ DPH:SK2120671542

EORI:SK2120671542

Zapísaná obchodnom registeri okresného súdu Nitra vložka č. 44861/N