Üzleti feltételek

1. Általános üzleti feltételek
Szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit az áruk (termékek) internetes értékesítése terén. Az online áruház üzemeltetője és eladója is az iFox sro, Podzáhradná 55/36, 94504 Komárno – Nová Stráž, azonosító: 51312441, ÁFA: 2120671542, ÁFA azonosító: SK2120671542, EORI2067SK1, a Regisztrált a NitraiKerületi Bíróság, ügyirat sz. 44861 / N és kereskedelmi partnerei (a továbbiakban: „vevő”).
2. Definíciók
* eladó – az www.tlaciaren3d.sk webáruház üzemeltetője * vevő – természetes vagy jogi személy, aki az eladóval üzleti kapcsolatba lépett * áruk – termékek vagy szolgáltatások a www.tlaciaren3d.sk online áruházban * megrendelés – adásvételi szerződés a amelyek alapján az értékesítés történik áru
3. Rendelés
Az adásvételi szerződés, amely alapján az eladó az árut a vevőnek értékesíti, kötelező érvényű megrendelés visszaigazolása alapján jön létre. Kötelező érvényűnek minősül a telefonos vagy e-mailes visszaigazolás, amely az elektronikus megrendelés előző elküldését követően valósul meg (a megrendelés rendszerbe történő beérkezésének visszaigazolása nem minősül kötelező erejűnek). A megrendelés visszaigazolásához szükséges kapcsolatfelvételt az eladó általában a kívánt áru elérhetőségének és szállítási dátumának ellenőrzése után veszi fel. Az eladó által visszaigazolt megrendelés (vagy annak egy része) mindkét félre nézve kötelező érvényűnek minősül, ha a visszaigazoláskor megállapodott feltételek nem sérülnek. Főbb feltételnek a megrendelés tartalma (az áruk pontos leírása és darabszáma), az áru és a szállítás ára, a szállítás módja és időpontja tekinthető.
4. Megrendelés törlése
A vevő általi megrendelés törlése:
A Vevőnek jogában áll a megrendeléstöl annak elküldése előtt indoklás nélkül bármikor elállni. A megrendelés elküldését követően csak abban az esetben, ha az eladó nem teljesíti a vállalt szállítási feltételeket. A visszaigazolt megrendelés törlése esetén a vevő köteles megtéríteni az eladónak az ezzel az intézkedéssel okozott kárt. Az eladó kártérítési jogát főként olyan „megrendelésre” áru vásárlása esetén gyakorolja, amelyet a vevő kérésére kellett beszerezni, vagy ha az áru biztosításával kapcsolatban már igazolható költségek merültek fel.
Megrendelés törlése az eladó részéről:
Az eladó fenntartja magának a jogot a megrendelés vagy annak egy részének törlésére az alábbi esetekben:
* a rendelést nem sikerült kötelező erejűen visszaigazolni (helytelenül megadott telefonszám, nem elérhető, e-mailekre nem válaszol stb.)
* az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy az áru szállítójának ára jelentősen megváltozott. Ebben az esetben az eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a vevővel, hogy megegyezzen a további lépésekről. Ha a vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, ez az összeg 30 naptári napon belül visszautalásra kerül a számlájára.
5. Egyéb rendelkezések
Felelősség az árukért:
Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy az e-shopban közölt információkat részben harmadik féltől vették át, és azok ténybeli és technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak, valamint előzetes értesítés nélkül frissíthetők. Az Eladó a honlapján ismertetett termékeket és szolgáltatásokat bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, és nem garantálja azok tartalmának tényszerűségét. Az Eladó semmilyen más felett nem vállal felelősségget a saját vagy a hivatkozott webhelyekről származó információk felhasználásából eredő közvetlen, közvetett, rendkívüli vagy egyéb következményes károkért, ideértve (de nem kizárólagosan) az elmaradt hasznot, a felmerülő költségeket, az üzletmenet megszakítását és egyéb károkat. . Az Eladó a jelen e-shopban kínált termékek és szolgáltatások szállítói által a törvényben meghatározott jótállásokon kívül nem vállal semmilyen, a törvényen túlmutató szavatosságot, kivéve, ha az ilyen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan kifejezetten ki van írva. Az ebben az e-shopban található információk nem értelmezhetők a termékek és szolgáltatások valamely meghatározott célra való alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatként. A jelen e-shopban hibásan megadott eladási ár esetén az eladó fenntartja a jogot a helyesbítésre (változtatásra), a vásárló megrendelését követően is jogosult az árkorrekcióval nem egyetérteni és a szerződéstől elállni vagy a megrendelést visszavonni.
6. Fizetési feltételek – banki átutalás
500 € feletti megrendelés esetén az eladó megköveteli a vevőtől, hogy előre utaljon bankszámlára. Előleget az eladó a megrendelés elbírálása során bármikor kérhet. Egyedi esetekben az eladó az áru kauciójáról is megállapodást köthet. A megrendelés alapján kiállított előszámla a megrendelés értékesítési osztály általi e-mailes visszaigazolását követően haladéktalanul fizetendő.
Átutalással történő fizetéskor változó szimbólumként szükséges az előlegszámla számát megadni.
7. Szállítási feltételek
A „raktáron” megjelölésű árukat a megrendelés létrejöttétől számított 5-10 napon belül küldjük ki. Az áru szállítását a vevő határozza meg az áru megrendelésekor. Az áru vevő általi átvétele a megrendelés teljesítésének minősül. A szállítási címre történő szállítást az eladó biztosítja. A vevő köteles az árut a megrendelésben megjelölt helyen átvenni. Az eladó köteles a vevőt e-mailben vagy telefonon tájékoztatni a szállítás időpontjáról.
8. Fizetési lehetőségek és szállítási módok
A fizetési és szállítási módot a vásárló az áru megrendelésekor a választott opció megjelölésével választja ki. A fizetés lehetőségéről és a szállítás módjáról ( 123Kuriér futárszolgálat, Packeta átvevöpont, személyes átvétel) az e-shopban közzétett szállítási feltételekben tájékozódhat.
Hogyan kell fizetni az árukért?
Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb fizetési módot.
A tőlünk megrendelt árut többféle módon is fizetheti:
Fizetés banki átutalással
Utánvétes fizetés
Bankártyás fizetés a Barion fizetési kapun keresztül
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Előlegszámla alapján fizessen előleget, melyet a rendelés elkészítése után tud kinyomtatni. Változó szimbólumként feltétlenül szerepeltesse az előlegszámla számát. Banki fizetés esetén a megrendelésben meghatározott összeget a szállítási költséggel együtt előre kell befizetni a Tatra Bank, a.s. sz. számla: SK39 1100 0000 0029 4105 0957. A szállítási árak Szlovákia egész területén egységesek. Az árut közvetlenül az Ön szállítási címére szállítjuk. A megrendelés alapján kiállított előszámla a megrendelés értékesítési osztály általi e-mailes visszaigazolását követően haladéktalanul fizetendő.
Utánvéttel – (Packeta által biztosított fuvarozás – kiadópont vagy futárcég 123Kurier). Utánvétes fizetés esetén a fizetést az áru átvételekor fizeti ki az átvételi helyen vagy közvetlenül a futárnak, a választott szállítási módtól függően. Az aktuális árlistánk szerinti utánvétes összeg hozzáadódik rendeléséhez.
A vevő csak abban az esetben köteles a küldeményt ellenőrizni és átvenni, ha a külső csomagolás nem sérült. Csomagolás sérülése esetén az árut átveheti, de a fuvarlevélben a fenntartásokat jelezni szükséges. A küldemény átvétele után haladéktalanul vizsgálja meg az árut és ellenőrizze a csomagolás hiánytalanságát, az áru sérülése vagy hiányos küldemény esetén ezt a tényt jelezze telefonszámunkon vagy email címünkön. A fuvarlevél aláírását követően a termék mechanikai sérülése, vagy hiányos küldemény miatti reklamációt, mely azonnali, legkésőbb 3 napon belüli bejelentése a fuvarozó szállítási feltételei miatt nem kerül figyelembevételre!
Külföldi rendelés esetén – az eladó egyedileg számítja ki a postaköltséget, a küldemény súlya és a küldemény feladási országa szerint. Külföldre történő szállítás esetén előre kell fizetni, az eladó által kiküldött pro forma számla alapján.
9. Tulajdonszerzés
A vásárló az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.
10. Dokumentumok
Előlegszámla – nem adóbizonylat
Előre utalással történő fizetésre szolgál, minden jogszabályi előírást tartalmaz.
Számla – adó bizonylat
Az eladótól megrendelt áruról számlát állítanak ki, amely minden jogszabályi előírást tartalmaz. A számla elektronikusan a vásárló által megadott e-mail címre kerül kiküldésre az átvételtöl számított 5 napon belül.
Jóváírás – Árujóváírás – abban az esetben kerül kiállításra, ha az árut hibásan rendelték meg, vagy hiányos vagy sérült árut szállítottak ki.
11. Záró rendelkezések
A vevő vállalja, hogy a megrendelését az eladó feltételeinek megfelelően módosítja. A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelemről szóló törvény, a fogyasztóvédelem belső piacának állami ellenőrzéséről szóló törvény, valamint a 634/1992. módosítása szerint. A jelen feltételek be nem tartásából eredő vitákra a Kereskedelmi vagy Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A vásárló kijelenti, hogy a megrendelés teljesítése előtt a jelen feltételeket elolvasta és azokkal teljes mértékben egyetért. Az iFox s.r.o fenntartja a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor megváltoztassa, ha az üzletpolitika vagy a törvények változása ezt megköveteli. Bármilyen információ esetén írjon nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben, vagy telefonon az elérhetőségeken szereplő telefonszámok valamelyikén.
Az iFox.sk e-shop felügyeleti szerve a SOI Nitra.
Nyitrai régió SOI Felügyelősége
Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (SOI)
Nyitrai régió SOI Felügyelősége
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nyitra 1
Műszaki Termékellenőrzési és Fogyasztóvédelmi Osztály
tel. sz.: 037/7720 001, 037/7720 034
faxszám: 037/7720 024
Panaszok
Alternatív vitarendezés (ADR)
törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján. 102/2014. törvény a fogyasztóvédelemről a házaló kereskedelemben, valamint a 2011/2013. 2016. február 1-i hatállyal az alternatív vitarendezésről szóló 391/2015. számú határozatával tájékoztatjuk Önt, mint fogyasztót/biztosítót, hogy amennyiben Ön nem elégedett panasza kezelésének módjával, vagy úgy gondolja, hogy mi, mint eladó jogait megsértette, joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni hozzánk az info@ifox.sk e-mail címünkön keresztül.
Ha mi, az eladó nemlegesen válaszolunk erre a megkeresésre, vagy a benyújtásától számított 30 napon belül nem válaszolunk (kérjük, ellenőrizze a Spam mappát és a Spam mappát, vagy inkább hívjon), Önnek jogában áll ADR-szervezetet (ADR-szervezet) benyújtani. ). törvény szerint a 391/2015. Az ARS-szervezetek a 391/2015 Coll. törvény 3. szakasza szerinti szervek és felhatalmazott jogi személyek.
A fogyasztó/vásárló az RSO alternatív vitarendezési platformján (RSO) keresztül is panaszt nyújthat be, amely online elérhető a következő címen:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Az alternatív vitarendezést (ADR) csak a fogyasztó/vásárló – természetes személy – használhatja. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó/vevő és az eladó közötti, fogyasztói szerződésből eredő vagy ahhoz kapcsolódó vitára vonatkozik. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, ahol a vita értéke nem éri el a 20 eurót. ADR Az ADR megkövetelheti a fogyasztótól, hogy az ADR megindításáért díjat fizessen, legfeljebb 5 euró áfával együtt.
  • Elállás az adásvételi szerződéstől
   A vevő elállása az adásvételi szerződéstől személytelen áruszállítás esetén: (nem vonatkozik az áru személyes átvételére az eladónál). A törvény értelmében Önnek, mint vásárlónak joga van az áru átvételétől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől, ha az alább felsorolt ​​feltételek teljesülnek. Ha úgy dönt, hogy ezen az időszakon belül eláll, kérjük, tartsa be az alábbi feltételeket:
   Ha már átvette az árut, küldje vissza a kapcsolat rovatban megadott címünkre, az alábbi feltételekkel:
   • az áruknak újraértékesítésre alkalmasnak kell lenniük
   • az árunak az eredeti, sértetlen csomagolásban kell lennie, és nem használtnak
   • az árunak sértetlennek kell lennie, a termék hibás működésének gyanúja esetén az eladó fenntartja a jogot, hogy professzionális szolgáltatással ellenőrizze a működőképességét.
   • az árunak teljesnek kell lennie (tartozékokkal, garancialevéllel, használati utasítással stb.)
   • küldje el az árut a vásárlást igazoló dokumentummal együtt
   • Az árut ajánlott levélben, biztosítva szíveskedjen eljuttatni, mert annak esetleges elvesztéséért felelősséget nem vállalunk, illetve a hozzánk eljutó sérülések nem jelentenek utánvétet – utánvéttel feladott árut nem fogadunk el! Ha az áru visszaküldésére vonatkozó valamennyi fenti feltételnek megfelel, a szerződéstől való elállást követően legkésőbb 30 munkanapon belül átutalással utalunk az áruért az Ön számlájára.
   • Ha a fenti feltételek bármelyike ​​nem teljesül, a fogyasztói szerződéstől való elállást sajnos nem áll módunkban elfogadni, és az árut a feladó költségére visszaküldjük.Használt áru visszaküldése esetén, ha a vevő a vételár visszatérítését kéri, az eladónak joga van az eredeti vételár 30%-át levonni, mivel az ilyen áruk csak bazárként értékesíthetők.
   I. cikk
   Panasztétel joga
   Ha a vásárolt áruban hiba lép fel, a fogyasztónak jogában áll reklamálni a hibát a fogyasztó adásvételi szerződésének megszegése miatt. A reklamáció helyes elbírálásához az szükséges, hogy a reklamált áru tiszta, hiánytalan és megfeleljen a higiéniai előírásoknak vagy az általános higiéniai elveknek.
   A fogyasztó az áru felhasználása során az általánosan ismert szabályokon túl köteles betartani a jótállási jegyben vagy az áru használati és gondozási utasításában az áru természetes élettartamának megfelelő használatának feltételeit és nem törheti fel a plombát, ha az áru lepecsételt.
   Panaszfogadás az online áruházból
   A sérült szállítmányt az átvételt követően haladéktalanul jelenteni kell a szállítmányozónak. A kiszállított sérült árut vagy a hiányos küldeményt a hiba észlelésekor azonnal jelenteni kell – lehetőleg telefonon vagy e-mailben az info@ifox.sk e-mail címen. A panasz kezelésének módját a hiba típusától függően egyeztetjük. A reklamált áru visszaküldésével kapcsolatos költségek a Vásárlót terhelik. A reklamáció elfogadása esetén minden egyéb szállítási költség az eladót terheli.
   Ha a kiszállított áru nem felel meg, úgy visszatérítési kérelemmel, számlaszámmal visszaküldhető az eladónak és a vevőnek az áru átvételétől számított 30 napon belül az átvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül. A visszatérítés feltétele, hogy az áru mechanikai vagy más módon ne legyen sérült, és azt teljes tartozékkal együtt kell visszaküldeni. Az eladó ezt a tényt csak a visszaküldött küldemény kézhezvétele után ellenőrzi, és az áru árát a vevő számlájára utalással fizeti ki.
   Eladó ifox s.r.o. soha nem fizet és nem fogad vissza utánvéttel szállított árut.
   Szállítsa ki az igényelt árut a Kapcsolatok menüpontban található címre. A reklamációhoz kísérőlevelet szükséges csatolni, melyet a vásárló a reklamációs lap kitöltése után kinyomtat, vagy a vásárlást igazoló dokumentum (számla) másolatát.
   cikk II
   Az eladó felelőssége
   Az eladó az áru értékesítése során felelős azért, hogy az áru megfeleljen a fogyasztói adásvételi szerződésben foglaltaknak, pl. az értékesített dolog rendelkezik a szerződésben megkövetelt, az eladó, a gyártó vagy képviselője által leírt, vagy az általuk készített hirdetés alapján elvárható minőséggel és hasznos tulajdonságokkal, vagy a követelményeknek, jogszabályoknak megfelelő dolog minősége és teljesítménye a meghatározott megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van, és megfelel annak a célnak, amelyet az eladó a dolog használata során megjelöl, vagy amelyre a dolgot általában használják .
   Ha az áru a fogyasztó általi átvételkor hibás, az a fogyasztó adásvételi szerződésébe ütközik.
   Az eladó felel a fogyasztóval szemben olyan hibákért, amelyek a fogyasztó adásvételi szerződésének megszegéseként nyilvánulnak meg az áru szavatossági időn belüli átvételét követően.
   Az eladó nem vállal felelősséget a fogyasztói adásvételi szerződés megszegéséért, ha
   a fogyasztó maga okozta a hibát,
   a fogyasztó az áru átvétele előtt tudott a hibáról,
   a fogyasztó panasza ellentétes az áru jellegével, különösen az áru szavatossági idejének lejártával,
   a fogyasztói adásvételi szerződést megsértőnek bizonyul.
   Az eladó nem vállal felelősséget a hibákért:
   amelyre az áruk árából kedvezményt biztosítottak,
   amely a jótállási idő alatt az áru elhasználódása, nem rendeltetésszerű vagy túlzott használatából, vagy az áru élettartamának lejártát követően keletkezett,
   az áru védőzárának megsértésével összefüggésben,
   amelyet illetéktelen személy beavatkozása okozott az árun vagy annak egy részén.
   A vevőnek egy dokumentumot kell kiállítani, amely tartalmazza a reklamáció dátumát, a reklamált árut, a reklamált áru vásárlásának időpontját és helyét, valamint az áru vásárlásának árát.
   Ha a fogyasztó az áru hibája miatt reklamál, a reklamációs osztály munkatársa köteles a reklamációt megfelelően megvizsgálni, és haladéktalanul, nehéz esetben 3 munkanapon belül dönteni annak kezeléséről. Ebbe a háromnapos reklamációs döntési időbe nem tartozik bele a hiba szakszerű felméréséhez szükséges, a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő idő. A panasz rendezése azonban nem tarthat tovább a panasz keltétől számított 30 napnál.
   cikk III
   Panasztételi határidők
   Az eladó a nem élelmiszer jellegű áruk hibáiért az áru fogyasztó általi átvételétől számított 12 hónapig felelős, ha az árun, annak csomagolásán, használati utasításán vagy jótállási jegyén nem szerepel hosszabb időtartam. E hosszabb garancia feltételeit és terjedelmét az eladó a jótállási jegyen határozza meg. Ha a gyártó (eladó szállítója) 12 hónapnál hosszabb jótállási időt biztosít termékeire, az eladó ezt a határidőt nem rövidítheti le, még akkor sem, ha ez csak a termék egy részére vonatkozik.
   Ha használt cikkről van szó, a vevő rövidebb, de 6 hónapnál nem rövidebb jótállási időben állapodhat meg az eladóval.
   Az eladó nem ad ki jótállási jegyeket, hacsak a fogyasztó nem kéri. A fogyasztó kérésére az eladó jótállási jegyet köteles kiállítani. Ha a dolog természete ezt lehetővé teszi, akkor a jótállási jegy helyett elegendő a vásárlást igazoló okmányt kiállítani a fogyasztónak. Elmagyarázzák a fogyasztónak, hogy a reklamáció rendezéséhez elegendő a vásárlást igazoló okmány.
   Az eladó 12 hónapnál hosszabb jótállási idő esetén a saját termékeire és az eladott árukra garanciális jegyeket állít ki, amennyiben a jótállási jegyet a szállító biztosította.
   A jótállási jegy tartalmazza az eladó cégnevét és székhelyét, a jótállás tartalmát, a jótállás terjedelmét és feltételeit, a jótállási idő hosszát, a reklamációhoz szükséges adatokat. Ha a jótállási jegy nem tartalmazza az összes kelléket, az nem érvényteleníti a garanciát. A garancia tartalma, terjedelme és feltételei a következőket jelentik:
   az áru mely jellemzőire vállalunk hosszabb jótállási időt (ez csak néhány kiválasztott tulajdonság lehet, nem kell feltétlenül a termék egészének lennie),
   milyen teljesítést biztosít az eladó (ha a megadott jótállási idő alatt hiba lép fel – meg lehet állapodni pl. a kifizetett vételár mindig visszaküldésében, vagy hibátlan árura cserében),
   milyen dokumentumokat kell benyújtania a vevőnek az így biztosított jótállásból eredő jogainak gyakorlása során, ill milyen egyéb feltételeknek kell teljesülniük, pl. eredeti csomagolással stb. visszaküldeni, hogy érvényesíthesse jogait a biztosított garancia alapján.
   Ha a reklamációt javítással látják el, a jótállási idő meghosszabbodik a reklamációtól addig a napig, amikor a fogyasztó köteles az árut a javítást követően átvenni, még akkor is, ha a vevő ezt nem tette meg. Az eladó köteles visszaigazolni a vevőt e jogának gyakorlásának időpontjáról, valamint a javításról és annak időtartamáról.
   Ha a reklamációt a hibás áru cseréjével rendezik, az új árura vonatkozó új jótállási idő az új termék átvételének napjától, vagy attól a naptól kezdődik, amikor a vevő az áru átvételét követően köteles volt a terméket átvenni.
   Ha a hibás árura vonatkozó, az eladót terhelő kárigény a szavatossági időn belül nem érvényesül, a hibáért való felelősség elévül.
   Ha a fogyasztó a reklamáció elintézését követően (legfeljebb a reklamáció beérkezésétől számított 30 napon belül) nem vette át a terméket, annak ellenére, hogy a reklamáció kezeléséről az áru átvételére való felhívással ellátott ajánlott levélben szabályszerűen értesítette, az eladó a következőképpen zajlik:
   az előző felhívásban a fogyasztó számára meghatározott reklamáció átvételi határidejét követően, vagy ésszerű határidő lejárta után az eladó egy második felhívást küld a fogyasztónak ajánlott küldeményként szállítólevéllel, hogy a terméket átvegye megfelelő létesítmény és ésszerű határidő. A kézbesítéstől számított 1 hónap),
   Ha a vevő ezen időszak lejárta után sem veszi át a küldeményt (a határidőt a szállítólevélen megjelölt kézbesítési időponttól számítják, vagy a küldemény visszaküldése esetén a postán letétbe helyezik), úgy az Ügyfél a művelet) az árucikk eladása,
   az áru eladása esetén (ha javítás után használt cikkről van szó, akkor kedvezményesen kell eladni és van lehetőség rövidebb, de legalább 12 hónap garanciális időszak megjelölésére; a kicserélt cikkek újként értékesíthetők – a teljes áron és teljes garanciával ), nyilvántartást kell vezetni, hogy milyen áron és mikor adták el a terméket,
   abban az esetben, ha az átvételi idő letelte után olyan vásárló jelenik meg, aki kérné a terméke kiadását, közölni kell vele és bizonyítani kell, hogy kétszer is felkérték az áru átvételére, és mivel nem regisztrált, a tétel eladta , mert az eladó . nem tudja hosszú ideig tárolni a be nem gyűjtött tárgyakat; az ügyvezető felajánlhatja a fogyasztónak, hogy kifizessék neki annak az összegnek egy részét, amelyért a terméket eladták,
   tárolási díj nem kerül felszámításra.
   cikk IV
   Fogyasztói jogok
   Az áru olyan hibája esetén, amelyre a fogyasztó a szavatossági időn belül hivatkozik, joga van a hiba térítésmentes, szabályszerű és határidőben történő kijavítására. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni. A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, ennek a résznek a cseréjét, ha az eladónak nem keletkezik aránytalan költsége az áru ára, ill. a hiba súlyossága. Az eladó a hiba megszüntetése helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy tökéletesre. A költségek elégtelenségét az értékesítési és marketing osztálytól kapott utasítások alapján a menedzser értékeli. Felméri azt a lehetőséget is, hogy a hibás elemet tökéletesre cseréljék. Egy dolog cseréjekor nem számít, ha a dolgot már használták.
   Azon hibák esetén, amelyek nem javíthatók, és amelyek akadályozzák a dolog rendeltetésszerű, hibás dologként való használatát, a fogyasztónak joga van:
   az áru cseréjére (az eladó köteles a terméket kicserélni), ill
   a szerződéstől való elállás és a vételár visszafizetésének joga (az eladó köteles a kifizetett vételárat a fogyasztónak visszaadni).
   A fogyasztónak joga van az opció kiválasztásához.
   Ha a hiba javítható, de a hiba kijavítás utáni (legalább két korábbi javítása ugyanannak a hibának) vagy nagyobb számú hiba miatt (a reklamáció időpontjában az árunak legalább három különböző javítható hibája van) ) a fogyasztó nem tudja rendeltetésszerűen használni az árut, joga van kicserélni vagy elállni a szerződéstől és követelnie a vételár visszatérítését.
   A fogyasztót az elháríthatatlan hibákkal azonos jogok illetik meg akkor is, ha a hibás áru kijavítását a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül nem végezték el.
   A termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó javíthatatlan hiba esetén a fogyasztó a hiba jellegének megfelelően ésszerű árengedményre jogosult. Az eladó köteles az árból engedményt adni, ill. visszaküldi a már kifizetett vételár egy részét.
   V. cikk
   Használt és hibás árukkal kapcsolatos reklamáció
   Használt vagy hibás áruk eladásakor az eladónak egyértelműen jeleznie kell, hogy az áru hibás vagy használt. Az eladó köteles a fogyasztót a hibáról tájékoztatni – ezt az információt az árcédulán és a csomagoláson fel kell tüntetni. Az ilyen árukat külön kell kiállítani és a tökéletes áruktól elkülönítve értékesíteni. Az árut alacsonyabb áron kell eladni, mint ugyanazt, de tökéletes árut.
   Használt és hibás termékek esetén az eladó nem vállal felelősséget azok használatából vagy elhasználódásából eredő hibákért. Alacsonyabb áron értékesített termékek esetén nem vállal felelősséget azért a hibáért, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg.
   Cikk VI
   Szerződéstől való elállás, termékcsere (postai rendelés)
   Az a vásárló, aki az árut nem üzleti tevékenysége során vásárolja meg, a hatályos jogszabályoknak megfelelően az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől.
   Tekintettel arra, hogy elállás esetén a szerződés kezdettől fogva eláll, az eladó visszaküldi vagy kicseréli a vevőnek, a vevő pedig az eladónak minden kölcsönösen elfogadott szolgáltatást.
   A Vevő az eladó értesítésével, elektronikus úton az info@ifox.sk e-mail címen, vagy postai úton, a Kapcsolatban megadott címen elállhat. Elálláskor meg kell adni a rendelési számot, változó jelet és a vásárlás dátumát, valamint be kell nyújtani a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot.
   Ha a vevő az árut már átvette és átvette, az árut visszaküldi az eladó telephelyére, ahol az eladó indokolatlan késedelem nélkül felméri a visszaküldött áru állapotát.
   Ha az árut nem sértetlen és csomagolt állapotban küldik vissza az eladónak, a vevő köteles megtéríteni az eladónak elsősorban az áru helyreállításával és az áru sérülésével kapcsolatos költségeket (hiányos tartalom, sérült csomagolás, kopott vagy szennyezett áru, stb.) . Elállás esetén az eladó köteles a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét visszaadni a vevőnek.
   A vevőnek joga van az árut azonos típusú árura ingyenesen kicserélni vagy a szerződéstől elállni továbbá:
   ha az árunak olyan hibája van, amely nem javítható, és amely megakadályozza az áru hibátlan áruként történő rendeltetésszerű használatát
   ha a vevő a javítást követő hiba vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni az árut
   ha a garanciális javítási határidőt nem tartották be (az áru javításra átvételétől számított 30 napon belül).